Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Advokátní kancelář KF Legal
Text: Vážená paní Anežko, v zásadě platí, že nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat. Nejlepším možným řešením je samozřejmě situace, kdy se spoluvlastníci na způsobu zrušení spoluvlastnictví a vzájemného vypořádání dohodnou. Pokud byste se na vypořádání s Vaší matkou dohodly, je zároveň možné sepsat tzv. prohlášení vlastníka, na jehož základě bude rodinný dům rozdělen na dvě (jasně oddělené) bytové jednotky. Tímto způsobem bude dosaženo přeměny spoluvlastnictví rodinného domu na bytové spoluvlastnictví (tzn. výlučné vlastnictví bytových jednotek a spoluvlastnictví společných částí domu). Není-li ovšem dohoda možná, má každý ze spoluvlastníků, bez ohledu na velikost svého spoluvlastnického podílu, právo obrátit se na soud a podat návrh na zrušení spoluvlastnictví, a to i v případě, že se zrušením spoluvlastnictví ostatní spoluvlastníci nesouhlasí. Jediné omezující pravidlo v tomto případě je, že nelze o zrušení žádat v nevhodnou dobu nebo pouze k újmě některého ze spoluvlastníků, což poté soud posuzuje z objektivního hlediska nikoliv z osobního hlediska spoluvlastníků. V případě, že nelze dosáhnout dohody, občanský zákoník umožňuje trojí způsob zrušení a vypořádání spoluvlastnictví: 1) rozdělení společné věci, 2) přikázání společné věci jinému spoluvlastníkovi (spoluvlastníkům) za přiměřenou náhradu a 3) prodej společné věci ve veřejné dražbě a rozdělení výtěžku mezi spoluvlastníky. Ad 1) Aby mohl soud věc rozdělit, musí být takový postup reálně možný. Skutečnost, že zatím v budově jednotlivé byty fakticky vymezeny nejsou, nemusí představovat nepřekonatelnou překážku. Rozdělení věci rovněž nebrání, pokud není možné rozdělit věc na díly odpovídající přesně podílům spoluvlastníků, vyrovná-li se poté rozdíl v penězích. Ad 2) Není-li věc možné mezi spoluvlastníky rozdělit, přichází v úvahu přikázání věci do vlastnictví jednoho či více spoluvlastníků. Mezi základní podmínky přidělení věci patří to, zda daný spoluvlastník má o věc zájem a zda je schopen zaplatit ostatním spoluvlastníkům odpovídající náhradu. Volba vlastníka, kterému má být věc přikázána, proto vždy závisí na konkrétních okolnostech případu a řádné úvaze soudu. Ad 3) Není-li možné věc ani rozdělit, ani přikázat některému/některým ze spoluvlastníků, rozhodne soud o prodeji věci ve veřejné dražbě. K tomuto kroku soud přistoupí i v případě, že některý ze spoluvlastníků má o věc zájem, nemá ovšem finanční prostředky k úhradě odpovídající náhrady ostatním spoluvlastníkům. Budete-li mít zájem o bližší posouzení Vaší situace a pomoc při jejím řešení, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem, Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   sedm set čtyřicet tři


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...