Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Zdenek Hladký (01.01.2019 17:36:12)
Jsem majitelem bytu byt je psán na mě, po roce se rozvádím má manželka má nárok na polovinu bytu, když byt byl můj před svatbou?
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (07.01.2019 11:43:49)
Dobrý den, podle § 709 odst. 1 je součástí společného jmění manželů (dále SJM) to, co nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství. Základním rozlišovacím kritériem pro určení, které majetkové hodnoty (věci) do SJM patří a které nikoliv, je časová hranice vzniku manželství. To, co nabyl jeden z manželů, popřípadě i oba společně před vznikem manželství, do SJM v zákonném režimu nepatří. Pokud byl tedy byt ve Vašem vlastnictví ještě před tím, než jste uzavřel manželství, a zároveň jste institut SJM o tento byt nerozšiřovali, ustanovení o vypořádání SJM se na byt vztahovat nebudou. Manželka tedy na základě výše uvedeného nemá nárok na polovinu bytu. V případě dalších dotazů se neváhejte s důvěrou obrátit na naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Kvasničkova Jindriska (24.11.2018 15:30:00)
Dobrý den, jsem spoludluznik hypotéky která byla použita na klipy nemovitostí, známým. Ti nebyli schopni slacet, dozvěděla jsem se to az když mi přišel platební rozkaz. Na základě smíru z bankou jde dospělo k dohodě. Manželé ji platí jenže splátky nestačí. Mohu jako další spoludluznik navrhnout bance prodej nemovitostí na které zástavní právo na tuto hypotéku. Děkuji za odpověď. J.K.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (29.11.2018 09:55:48)
Dobrý den, jako spoludlužník odpovídáte spolu s dlužníkem za dluh společně a nerozdílně. Věřitel (banka) tak nemusí čekat až dlužník nebude schopen splácet, ale může splacení dluhu vyžadovat rovnou přímo od Vás. K výkonu zástavního práva prodejem nemovitosti může banka přistoupit až poté, co nebude dluh řádně a včas splacen. Splacení dluhu, ať už Vámi či dlužníkem, je tedy plněním prioritním a k prodeji nemovitosti (zástavy) může dojít až následně – po nesplnění základní povinnosti splácet. Prodej nemovitosti jako spoludlužník sice bance navrhnout můžete, ale je otázka, zda na Váš návrh bude chtít banka přistoupit. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát.
Blanka Irglova (15.11.2018 18:56:37)
Dobry den,chci se jen zeptat,kdybych chtela byt,ktery je z poloviny manzeluv prepsat na 17 leteho syna,jestli v prepisu hraje roli kolik ma syn let!Je lepsi ho prepsat nyni nebo az po 18 roku syna,kdy bude uz plnolety?Na byt je hypoteka,kterou s manzelem platime na pul!Dekuji za odpoved!
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (21.11.2018 12:13:13)
Vážená paní Irglová, je jistě možné převést vlastnictví k bytu na nezletilého syna, nicméně převod by vhledem k jeho věku byl do jisté míry složitější, než po dosažení zletilosti. Nabytí nemovitosti je jednání, ke kterému nejsou nezletilé děti sami způsobilé, a proto jejich zákonní zástupci potřebují k platnosti takového jednání za dítě souhlas soudu. Ten rozhodne, zda je převod vlastnictví opravdu v zájmu dítěte, neboť s vlastnictvím nemovitosti vznikají vlastníkům nejen práva, ale také povinnosti. Nesmí proto jít o takový převod, který by byl pouze k tíži nezletilého. Příslušným soudem je tzv. opatrovnický soud, kterým je okresní soud, v jehož obvodu se nachází trvalé bydliště nezletilého. Tomuto soudu je možné podat návrh na schválení právního úkonu za nezletilého. Rozhodnutí soudu se spolu s darovací či kupní smlouvou poté přikládá k návrhu na vklad k příslušnému katastrálnímu úřadu. Nad rámec Vaší otázky ještě uvádím, že výhodnější variantou je darování, protože to je (na rozdíl od koupě) mezi rodiči a dětmi osvobozeno od placení daně. Po dosažení zletilosti podmínka udělení souhlasu soudu s převodem vlastnického práva odpadá. V případě, že byste potřebovala další právní pomoc, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Lucie Cinádrová (10.11.2018 14:34:30)
Dobrý den, po pětiletém manželství se manžel rozhodl podat žádost o rozvod,během manželství si splatil dluhy v hodnotě přes 1300000 Kč,které mu přidělil soud po rozvodu s první manželkou,tudíž vznikly ještě před naším sňatkem. Naše manželství bylo harmonické,na své dluhy si vydělával,i když vše ostatní se platilo z mé výplaty.Zdědila jsem po otci třetinu domu,ve kterém jsme bydleli a ten se poté prodal,dědictví se podělilo mezi mě,mou sestru a maminku.S manželem jsme se domluvili,že koupíme pozemek z mého podílu,což se také stalo,a vezmeme si hypoteční úvěr na stavbu domu.V té době měl manžel ještě dluh v hodnotě 500000 Kč,který bránil na požadovanou výši hypotéky dosáhnout,manžel tedy poprosil mou matku o půjčku,kterou se zavázal splatit,jelikož to bylo výhradně na splacení jeho dluhu. Matka souhlasila a peníze mu půjčila.Hypotéka byla téměř před schválením.Manžel si svůj poslední dluh splatil z prostředků mé maminky a v ten samý den mi poslal žádost o rozvod.Zasáhlo nás to jako blesk z čistého nebe. Když opadly emoce,začalo se přemýšlet,co dál,jelikož já sama bych na hypotéku s maminkou před důchodem nedosáhla,nabídl se manžel,že si uvědomuje,že odchází v tíživé situaci,kdy je vše rozjeté a že ví,že jsme mu 5 let hodně pomáhaly,takže nám to chce vykompenzovat a hypoteční úvěr mi pomůže sjednat s tím,že až se postaví dům a já budu s maminkou zajištěná bydlením,nebude odemne nic požadovat a vše se přepíše na mne,pouze,že do záměru nebude investovat nic ze svých prostředků.Poslední podmínkou banky však bylo rozšíření sjm o vlastnictví pozemku,který byl v mém výhradním vlastnictví z pozůstalosti.Manžel tvrdil,že se nemusíme bát,že pokud se SJM rozšíří,rozhodně si z něj nebude při rozvodu nic nárokovat a až budeme chtít,přepíše se to u notáře zase zpět do mého výhradního vlastnictví.Bohužel se tak nestalo,právní ošetření této skutečnosti neustále odkládal a banka naléhala,tak jsem SJM rozšířila bez jakéhokoli právního ošetření.Nyní je veškerá dobrá vůle ze strany manžela ta tam a nárokuje si polovinu z pozemku.Prosím Vás tedy o názor,zda mohu své naivní rozhodnutí zvrátit a jakou mám naději na úspěch. Další problém je ten,že mi banka nechce vydat žádné potvrzení o tom,že to byl nezbytný krok ke schválení hypotečního úvěru,ve všeobecných podmínkách to uvedeno není a já nevím,kde to mám dohledat,pokud to vůbec jde,nebot manžel tvrdí,že jsem mu to přepsala dobrovolně z vlastní vůle a ničí podmínka to nebyla. Děkuji za případnou odpověď
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (15.11.2018 09:36:12)
Dobrý den, Váš dotaz je poměrně komplexní, nicméně se i tak pokusím v krátkosti odpovědět. Vámi učiněné rozšíření SJM by mohlo být z právního pohledu, vzhledem k daným okolnostem, kvalifikováno jako vnos (investice) z Vašeho výlučného majetku do SJM. Vaše rozhodnutí o rozšíření SJM již vrátit zpět nelze. Pozemku se však můžete domoci zpátky v rámci soudního řízení o vypořádání SJM podle § 742 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku – pokud nepřijde Váš bývalý manžel k rozumu. Pohledávku spočívající v právu na vrácení pozemku můžete uplatnit buď v rámci žaloby na vypořádání SJM nebo v rámci protinávrhu (pokud by na vypořádání SJM žaloval manžel). V případě, že by soud rozšíření SJM o pozemek jako vnos nekvalifikoval, mohl by toto rozšířeni i tak, v rámci vypořádání, zohlednit a odchýlit se od principu rovnosti podílů (ze SJM by Vám mohlo být přisouzeno více než manželovi). V případě Vašich dalších dotazů neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
František Jaroměřský (16.10.2018 15:10:33)
Dobrý den, dne 20. Srpna 2018 jsem našel inzerát na pronájem bytu 3+1 v Tyništi nad Orlicí. Následovně jsem se na pokyn makléře Ing Hegrta Hk sešel s majitelem sám p.Petrem Bělou Blešno u Hk.Byt mi spěšně ukázal, byli zde závady jk devastovana kuchyňská linka i sporák, prokople dveře koupelny,v té chybělo částečně 3x2 m obložení kachliček, vstupní dveře bytu byl vybrán ze dveří celi zámek i vložkou, vstup dveře do domu opravený slabou sololitovou deskou kde nešlo odemknout ani zamknout. Pan majitel se písemné v předběžné smlouvě zavázal, že než se 1. Září 2018 nastehuji bude vše opraveno a v pořádku. Bohužel ani přes urgence neudělal nic, donesl mi originál smlouvy které jsem nepodepsal a ustoupil jsem od smlouvy jak majiteli tak makléři vše oznámil. Při předání jsem předal majiteli Bělovi 14 000Kč kauci, dále pro makléře 5000 Kč a dále 8500Kč jk první nájem....to vše zvlášť na pokladní ppkl.doklady.Kauci 14 000Kč mi vrátil ale zbytek5000+8500 mi nechce vrátit, že si nechá jk storno. Dal jsem mu kopii předběžné smlouvy originál prepispvany propisovaci tužkou jsem si nechal, též i pokladní doklady na 13500Kč mám u sebe. Moc vás prosím pomozte mi jsem invalidní důchodce a moc peněz nemám.Pan Bělá je údajně vyhlášeny podvodník a makléř mi sám řekl že být ani nevěděl a nikdy by nedovolil jej nabízet a pronajímat. Děkuji moc Jaroměřsky
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (16.10.2018 18:15:23)
Vážený pane Jaroměřský, z právní pohledu je plnění, které jste poskytl panu Bělovi, zálohou, a to podle § 1807 Občanského zákoníku (OZ). Pokud jste s panem Bělou neuzavřel jinou dohodu (například o tom, že se poskytnutá záruka nevrací), máte právo, aby Vám bylo plnění vráceno. Pan Běla Vám 13 500 Kč musí vrátit jako bezdůvodné obohacení podle § 2991 OZ. Pokud Vám částka, ani po výzvě vrácena nebude, můžete se obrátit na soud a pana Bělu žalovat. V případě, že nastanou potíže s vymáháním Vašich práv, popř. budete opotřebovat cokoliv upřesnit, neváhejte kontaktovat naší advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...